STYRELSEN

Vice Ordförande: Magnus Tärk

Kassör: Mona Barruk

Ledamot: Josefin Olsson

Ledamot & EKUS Ordförande: Julia Amtoft

Adjungerande ledamot: Sanna Rinman

I fokus för styrelsen

Glädje, Gemenskap, Kvalitet och Möjligheter

Ekbacken Ryttarförening har en ny styrelse sedan April 2024. De kommer fokusera på att utveckla och förnya arbetet med förenings värdegrund. Föreningens ledord är Glädje, Gemenskap, Kvalitet och Möjligheter.