Stallvärdsystem och Ansvarshäst

På Ekbacken har vi något som vi kallar Stallvärdsystem och Ansvarshäst. Detta är för dem som vill tillbringa mer tid i stallet, träna sina ledaregenskaper och få testa på hur det är att ha en egen häst.


Alla är välkomna att delta i Stallvärdsystemet! Att ha en Ansvarshäst kräver mer erfarenhet och hjälp från en vuxen. Läs mer om vilka som kan vara med och vad det innebär i texten nedan.

Stallvärdsystem

På Ekbacken lär vi av varandra!

Vi beskriver det som ”Stallvärdssystemet” och alla får vara med.

På Ekbacken har vi ett system där de mer vana, barn eller vuxna, hjälper de som är yngre eller nya på ridskolan. Stallet är en plats där man på ett naturligt sätt tränar upp sina ledarförmågor, både i hanteringen av hästarna men också genom att man lär av varandra. För dem som vill vara mer i stallet och hjälpa till har vi ett stallvärdsystem.

 • Man får börja som stallelev från 10 årsålder, där man är med de övriga stallvärdarna och ungdomsledarna och hjälper till i stallet
 • Från 12 år får man möjligheten att gå RF:s Förberedande ungdomsledarkurs och därmed ta lite mer ansvar för att leda de yngre eleverna på ridskolan och vara stallvärd
 • De som fyllt 15 år erbjuds möjligheten att gå RF:s ungdomsledarkurser och ta mer ansvar som stalledare, samt hålla i teorilektioner
 • Stalledare kan också vara föräldrar/vuxenvärdar, till exempel på lördagar, då det kommer många nya barn och föräldrar till stallet, som behöver få hjälp och bli visade till rätta
 • Stalledare och stallvärdar hjälper också till med att se till att det som behöver göras i stallet har blivit gjort


Stallvärdarna gör en stor insats på ridskolan. De har dessutom roligt ihop, tränar samarbete, utvecklar ledaregenskaper och bidrar till att göra hela verksamheten ännu bättre. Det blir roligt när vi är många som hjälps åt!

Ansvarshäst

Då vi har elever som visar stort intresse och tar stort ansvar för hästar, nya elever och verksamheten har vi ett koncept som vi kallar ansvarshäst. Det innebär att ta hand om en av ridskolehästarna, med extra ansvar, som att det vore ens egen häst. Man håller koll, sköter om ordentligt när man är på plats, tar hand om utrustning och ser till att allt är helt och rent, sköter hästens man-och svansvård, ev. klippning och ser till att den är i skick för träning och tävling. 

Genomgång och utbildning erhålls. Vid anmälan om intresse anordnar vi ny träff!

 

För elever som rider lektion tre lektioner per vecka är detta avgiftsfritt, för övriga är priset 500 kr/månad.

 

För vilka?

 

 • Elever som rider lektion minst 2 ggr/vecka vid Ekbacken och vill delta i träning/tävlings-och ledarskapsutbildning via Ridsportförbundet
 • Är minst 13 år, alternativt har en rid-och hästkunnig målsman (eller en som är intresserad och beredd att delta och lära sig!), samt deltar som stallvärd i verksamheten
 • Har förälder/målsman som är beredd att  hjälpa till, dels i verksamheten, dels som aktiv i föreningen med ideellt engagemang (styrelse/tävlingssektion)
 • Obligatoriskt för alla som vill eller deltar i lagtävlingar för ERf
 • Genomför minst 3 fodringspass per månad, enligt stallets fodringsschema, där alla deltagare skriver upp sig själva då man kan, gärna i samband med att man rider
 • Målsman/myndig deltar som vuxenvärd tillsammans med eleven, ca 2 lördagar per termin (kl.11-15), enligt separat schema

 

Detta får du:

 

 • Del i föreningens gemenskap
 • Ansvar för en ”egen” häst med allt vad det innebär, men under överinseende och med hjälp, för att lära mer
 • Ha hästen som sin egen och rida självständigt i ridhuset, ca 2 ggr/mån, under överinseende av målsman/kunnig  vuxen
 • Möjlighet att få delta i tävlingsverksamheten
 • Möjlighet att genomgå Ridsportförbundets ungdomsledarkurser, vilka är ett första steg för att tex gå vidare mot ridlärarutbildning, längre fram